חידות לילדים בכיתה ב

השלם וחלקיו

נתחיל?

חידות לילדים בכיתה ב בנושא השלם וחלקיו

מי השלם ומי החלקים? כיצד נדע מה החישוב המתאים כדי למצוא אותם?