חידות לילדים בכיתה ג חידות לילדים בכיתה ד

ט"ו בשבט

נתחיל?

חידות לילדים – ט"ו בשבט

שאלות הקשורות בט"ו בשבט: מקור החג, מנהגים ומאכלים.