חידות לילדים בכיתה א

מי אני? חיות

נתחיל?

חידות לילדים בכיתה א – מי אני? חיות

האם תדעו לזהות את החיה לפי הרמזים?