חידות לילדים בכיתה א

סידור מספרים

נתחיל?

חידות לילדים בכיתה א -סידור מספרים

גררו את המספרים כך שיופיעו מהקטן לגדול