חידות לילדים בכיתה ד

ערי בירה

נתחיל?

חידות לילדים בכיתה ד -ערי בירה

ביחרו את שם עיר הבירה המתאימה לשם של המדינה