חידות לילדים בכיתה א חידות לילדים בכיתה ב חידות לילדים בכיתה ג חידות לילדים בכיתה ד

ראש השנה

נתחיל?

חידות לילדים – ראש השנה

שאלות הקשורות בראש השנה: שירים, מנהגים ומאכלים.