הנדסה

חידות לילדים בכיתה ב בנושא שמות של גופים - תרגלו זיהוי של הגופים: גליל, פירמידה, קוביה, כדור, תיבה וחרוט. קראו את התשובה והכירו את המאפיינים שלהם.

חידות לילדים בכיתה ד בנושא צורות – תרגול בנושא סוגי משולשים על פי צלעות וזוויות. תרגול המושגים צלעות מקבילות וצלעות מאונכות.