הנדסה

חידות לילדים בכיתה ד בנושא צורות – תרגול בנושא סוגי משולשים על פי צלעות וזוויות. תרגול המושגים צלעות מקבילות וצלעות מאונכות.