שפה

חידות לילדים בכיתה א בנושא חרוזים למילים - תרגול שבו מוצגות אפשרויות מתוכן עליכם לבחור את החרוז של המילה המוצגת.